Case Stories

Udrulning af 1 million intelligente elmålere på det danske marked

Kunde: Ørsted

Ørsted (daværende DONG Energy) stod med opgaven at udskifte ca. 1 million elmålere. I en periode på 3 år skulle der udskiftes over 1 million intelligente og fjernaflæste elmålere for vejbelysning, virksomheder og private forbrugere. BORG IT var med fra start til slut, - fra gennemførelse af udbud til idriftsættelse af alle elmålere.

BORG IT blev valgt som en del af projektet, idet vi på det danske marked var de eneste, som havde praktisk kendskab til SAP’s standardintegration med systemer til håndtering af tidsserier med aflæsningsdata. Disse aflæsningsdata hentes i dag automatisk fra elmålere og gemmes i et system, som er integreret med SAP.  Yderligere kan der i dag sendes og modtages events mellem elmålere og SAP, og således er fysiske kundebesøg reduceret i stort omfang.

I starten var vi med som teknisk rådgiver i to større udbud.

 • ​Det ene udbud var valg af et MDMS system (et system til modtagelse og validering af tidsserier med aflæsninger fra målere). MDMS systemet skulle med SAP standard snitflade og funktionalitet integreres med forretningsprocesser afviklet i SAP.
 • ​Det andet udbud var valg af målerproducent. Denne producent skulle også stå for udskiftningen af alle elmålere over en 3-årig periode. Efter udskiftning af alle målere fik producenten en tilhørende vedligeholdelsesaftale. Som en del af samarbejdet mellem Ørsted og producenten blev der designet og udviklet forretningsprocesser og en passende snitflade til behandling af arbejdsordrer.

Efter udbuddet var BORG IT en del af projektplanlægning, kravspecifikation og implementering af IT-systemer og processer.

Alle eksisterende forretningsprocesser vedrørende elmålere hos Ørsted blev som en del af projektet tilpasset de intelligente målere:

 • ​Stamdataprocesser (opsætning, nedtagning, målerbytte)
 • Programmering af målere
 • ​Aflæsningsprocesser (hjemtagning og evaluering af tidsserier og aperiodiske aflæsninger)
 • ​Til- og frakoblingsprocesser (Målere kan til- og frakobles fra kontoret)
 • ​Afregningsprocesser (Nye afregningsformer for intelligente målere)
 • ​Markedskommunikation (kommunikation af stamdata, aflæsninger og til-/frakobling på det danske marked)
 • Rekvirering af adgangskoder til målere
 • Modtagelse af alarmer og informationer fra målere

Udrulning af intelligente elmålere og Smart Meter Gateways på det tyske marked

Kunde: Vattenfall

Vattenfall Europe havde som opgave at skifte til intelligente målere på det tyske marked (Berlin). Til hjemtagning af måleresultater fra intelligente målere er det i Tyskland et lovkrav, at dette gøres gennem en såkaldt ”Smart Meter Gateway”. Dette er en særskilt enhed, som installeres med forbindelse til elmåleren. En Smart Meter Gateway kan tilkobles én eller flere målere. Således opstod der på det tyske marked behov for at håndtere nye former for processer vedr. målernedtagninger, installation og målerbytte. Som noget nyt skulle en måler også omprogrammeres.

BORG IT blev valgt som en del af projektet, fordi vi har stort kendskab til SAP IS-U og var i stand til at implementere disse processer (som vi havde implementeret tidligere hos andre kunder også).

Som en del af opgaven leverede BORG IT et produkt, hvormed Vattenfall er i stand til at håndtere de nye processer, hvor integrationen mellem Smart Meter Gateway og elmåleren er et vigtigt element. Produktet gør det muligt at lave en generisk løsning af snitflader og er ligeledes med til at give et godt overblik. Det betyder, at det er lettere at vedligeholde programmer fremadrettet. 

SAP PM og MM uddannelse til offshore-medarbejdere på boreskibe

Kunde: Maersk Drilling / Maersk Training

Maersk Drilling havde købt en række boreskibe hos deres leverandør i Asien. Maersk drilling anvendte SAP PM og MM til periodisk og aperiodisk vedligehold af deres flåde. Sammen med Maersk Training lavede BORG IT en træningshåndbog og et tilhørende uddannelsesforløb. Når de færdige skibe forlod værftet med det nye bore-crew, så var vores undervisere med ombord. På de første sejladser fra værft til boredestination fik medarbejdere SAP undervisning om bord. Undervisningen afsluttedes med prøve og certifikat.

BORG IT ApS blev valgt som leverandør, fordi vi har erfaring med SAP PM, MM, og idet vi har undervisningserfaring fra tidligere projekter. Projektet krævede desuden stor fleksibilitet omkring udførelsen.

SAP Sortering og behandling af elektroniske transaktioner modtaget fra banker og sparekasser

Kunde: HWW

BORG IT hjælper vores tyske kunde Hamburger Wasserwerke med at udvikle en integration og brugeroverflade til håndtering af betalingstransaktioner. Bankoverførsler modtages fra forskellige banker i forskellige dataformater. I denne løsning kan alle formater og filer fra forskellige banker modtages, sorteres og gemmes i separate dokumenter. Dokumenterne stilles til rådighed for andre SAP systemer. Værktøjet har en brugervenlig overflade samt en meget generisk let anvendelig sorteringsmekanisme, som kunden selv kan vedligeholde.

Her kan du se nogle af vores mange referencer

Efter mange år i faget, har vi arbejdet sammen med mange forskellige firmaer og brancher.

Integration af SAP i komplekse IT-landskaber. Vi har erfaring med kunder, der distribuerer og sælger elektricitet, gas, vand, opvarmning og medier. 

Vi har assisteret med og udviklet mange forskellige mobile løsninger, i samarbejde med vores kunder, til vedligeholdelse af borerigge og -skibe, bygninger og maskiner.  

Mange store elleverandører på det europæiske marked er nødt til at udskifte og etablere fjernaflæste målere. Vi har praktisk erfaring og kan tilbyde vores hjælp til planlægning og installation af dette.

Her offentliggør vi ressourcer, som står til rådighed:

​Send en mail på borgit@borgit.com. Naturligvis tager vi tidsnært kontakt til dig.

Vi kan med øjeblikklig virkning tilbyde:

​Senior SAP udvikler (10 års erfaring):

 • ABAP OO, Workflow, IS-U, IDex/Common, Mobile løsninger og system integration, Migration
 • Availability: ASAP 50 % remote.

Flere detaljer findes i CV:

SAP Profil ASAP til rådighed