Digital monitoring og rapportering af dine energianlæg

​Vi tilbyder IoT-løsninger til (realtids)overvågning og rapportering af energiinstallationer, herunder elmålere, vandmålere og udstyr til energiproduktion, f.eks. solcellekonvertere og vindmøller.

​Vi kan aflæse, sende og vise dine data uanset udstyrets fabrikat. Vores alarmudløsere kan tilpasses til at opfylde dine specifikke krav. Dette gælder både for private anlæg, offentlige bygninger og faciliteter samt store produktionsanlæg og parker. Både tidligere energiforbrug og produktion samt data i realtid kan tilgås og vises via smartphones og websteder. 

Se nogle eksempler på digital energiovervågning ved vores partner eviShine.

Intelligente Målere

​Et andet eksempel på IoT-enheder er intelligente målere (fjernaflæste forbrugs- og produktionsmålere) til vand, varme og elektricitet i den moderne forsyningsindustri i forbindelse med SAP's Advanced Metering Infrastructure (SAP AMI). Intelligente målere hjælper dig med at spore præcis, hvornår og hvor meget el, vand eller gas der bruges, og sender disse oplysninger til forsyningsvirksomhederne i realtid. Sammen med AI og machine learning kan disse data hjælpe dig med at bestemme, hvordan du kan sænke driftsomkostningerne, øge effektiviteten og forudsige efterspørgslen. Du kan også indstille advarsler, når bestemte tærskelværdier er nået.

Vi har omfattende erfaring med udrulning og integration af fjernmålere og opsætning af en avanceret målerinfrastruktur. Med AMI kan du integrere dine intelligente målere, kommunikationsnetværk og datastyringssystemer og drage fordel af øget pålidelighed og bedre styring af afbrydelser samt forbedret datakvalitet og fakturering.